Hemelvaart

Jezus, Jezus! weent de buurvrouw van driehoog tegenover wankelend door de straat. Haar handen devoot gevouwen, haar blik smartelijk ten hemel gericht.

Als ik haar vraag wat eraan scheelt, antwoordt zij kermend: Jezus is weg! Hij was als mijn zoon, maar het raam stond open! Help mij hem zoeken, ik ben ten einde raad!

Ai! Driehoog?

Ze schuifelt verder. Uit het koffiehuis aan de overkant schrijdt een groepje in kaftans gehulde buurtgenoten. Jezus! Jezus! klinkt het gevleugeld uit hun midden.

Ik ontwaar, tussen zijn op discipelen gelijkend gezelschap in, de door hen op handen gedragen roeper dezes: Jezus! De verloren zoon is weergekeerd, op aarde! In de gedaante van een grijze roodstaartpapegaai.

    • Cor van der Wijk