Claim 3 mld dollar Motorola en Nokia

De fabrikanten van mobiele telefoons Motorola en Nokia hebben bij een rechtbank in New York een claim van ruim 3 miljard dollar ingediend tegen de familie Uzan, die een controlerend belang heeft in het Turkse gsm-bedrijf Telsim. De familie wordt er onder meer van beschuldigd kredietovereenkomsten met Motorola en Nokia te zijn aangegaan met de bedoeling de twee bedrijven op te lichten. Een groot deel van de kredieten is niet terugbetaald.