Bodemslakken HSL voldoen niet

De slakken die gebruikt zijn voor de aanleg van de HSL-Zuid voldoen niet aan de milieunormen. De gemeente Breda geeft de projectorganisatie HSL-Zuid tot donderdag de tijd om het gebruik van hoogovenslakken aan te passen aan het Bouwstoffenbesluit.

Als de projectorganisatie donderdag niet kan aantonen dat de gebruikte bodemslakken aan de wettelijke eisen voldoen, dan zal de gemeente het projectbureau HSL-Zuid verplichten de hoogovenslakken te verwijderen. De gemeente heeft hiervoor de goedkeuring van Minister Pronk (Milieubeheer). Dat staat in een begeleidende brief die Pronk gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met het inspectierapport van zijn ministerie over de milieurisico's van onder meer bodemslakken bij de aanleg van de HSL-Zuid.

De inspectie trekt de conclusie dat deze slakken niet schadelijker zijn voor het milieu dan normaal, maar het probleem betreft de afdichting van de slakken. Deze is niet goed, waardoor metalen weglekken naar de sloten die langs het tracé lopen. Het grondwater wordt er nog niet door vervuild.

Ook zijn fouten gemaakt bij het berekenen van het grondwaterpeil, waardoor het grondwater alsnog kan worden vervuild. Verder blijkt funderingsmateriaal dat bij de aanleg van de HSL/A16 wordt gebruikt te zijn gekeurd door een bedrijf dat daartoe niet is bevoegd, en heeft de aannemer het zogeheten menggranulaat gebruikt bij de aanleg van tijdelijke op- en afritten. Dit is daarvoor niet geschikt, aldus de inspectie. Hierdoor moeten de op- en afritten over twee jaar worden opgebroken om het weer te verwijderen.

De gemeente Breda heeft daarom ingestemd met het voorstel van de Projectorganisatie HSL-Zuid om over ongeveer twee jaar het menggranulaat gecontroleerd te verwijderen. Eind vorig jaar besloot een meerderheid van de Tweede Kamer dat de slakken niet meer mogen worden gebruikt als zou blijken dat ze slecht zijn voor het milieu. Dit zou al gauw leiden tot een vertraging van een halfjaar.

Overigens zal ook minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) meebeslissen over de vraag of en wanneer de aanleg van de HSL-Zuid weer wordt hervat, maar daarover zijn nog geen conclusies getrokken. Haar ministerie kan nog niet zeggen wat het inspectierapport betekent voor de aanleg van de HSL, omdat Netelenbos het rapport pas gisteravond heeft ontvangen.