Windenergie

De milieubeweging zal de eerste zijn om te erkennen dat het vermogen van windmolens om de huidige vraag naar elektriciteit te dekken onvoldoende is. Met deze constatering komt de frontale aanval op windenergie door prof. Sluijters in deze krant van 14 januari, in een ander licht te staan.

In mijn confrontaties met de lobby voor kernenergie in de afgelopen 20 jaar is er in elk geval een ding verandert; alle communicatiedeskundigen adviseren deze lobby om de milieubeweging niet meer af te doen als dom, niet-technisch en emotioneel. Het energiedebat moet immers op rationele gronden gevoerd worden?

Het onvermogen van de huidige windplannen (want de techniek is niet zozeer het probleem) is, op zichzelf, nog geen reden om andere energiedragers, waaraan grote bezwaren kleven, in stand te houden.Nee, het is reden om te pleiten voor meer en creatieve inzet voor energiebesparing, juist meer windmolenparken(langs snelwegen, op gebouwen, ver in de zee) en last not least, een echte keuze voor ofwel volledige marktwerking of scherp ingrijpen door de overheid; of de subsidies voor fossiele energiedragers en kernenergie worden helemaal afgeschaft of de werkelijk duurzame bronnen krijgen evenveel subsidie.

Het tekent de armoe van het energiedebat dat we allemaal gedwongen worden te blijven harrewarren over een volstrekt ouderwetse techniek als kernsplitsing. Als we het lef hebben om kernenergie voor eens en voor al af te schrijven, dan kan er misschien nieuwe energie vrijkomen voor de gezamenlijke zoektocht naar de beste manier om echt schone bronnen in te zetten.