VVD-leider Dijkstal: `SER-akkoord over WAO boterzacht'

Het zich in de SER aftekenende akkoord over de WAO is ,,boterzacht'' en de daarin vervatte gedachte de WAO-uitkeringen drastisch te verhogen is ,,absurd'', heeft VVD-leider Dijkstal zaterdag verklaard op de jaarvergadering van zijn partij, waar hij officieel tot lijsttrekker is benoemd.

Dijkstal zei niet te verwachten dat nog in deze kabinetsperiode voor een hervorming van de WAO een oplossing kan worden gevonden. Hij verweet coalitiepartner PvdA in deze materie ,,nog nooit een bruikbaar idee'' te hebben aangedragen en deze materie in haar verkiezingsprogramma dood te zwijgen. De PvdA, aldus Dijkstal, heeft de afgelopen jaren stelselmatig voorstellen van de VVD, ,,soms met het CDA'', ten aanzien van de WAO van de hand gewezen.

Over het algemeen, aldus de VVD-leider, is er aanleiding om ,,met voldoening'' terug te kijken op de afgelopen acht jaar kabinetsdeelname. ,,De resultaten liegen er niet om.'' Onder de succesen van de kabinetten Kok I en II noemde Dijkstal vooral het financieringsoverschot, de werkgelegenheid en de lastenverlichting.

Voordat Dijkstal zijn grote verkiezingsrede hield, had de jaarvergadering (congres) definitief de kandidatenlijst van de VVD bij de Kamerverkiezingen van 15 mei vastgesteld. Zoals voorgesteld door het partijbestuur, staan daarop direct onder Dijkstal Jorritsma, Zalm, Terpstra, Hermans, Korthals, De Grave en Van Aartsen – met uitzondering van Kamerlid Terpstra allen leden van het zittende paarse kabinet.

Omstreden raakte de voordracht voor de lijst pas vanaf plaats 39. De aldaar voorgedragen kandidaat, Kamerlid Niederer, werd door de partijkaders naar plaats 47 verbannen. Kamerlid Remak, voorzien voor plaats 43, trok haar kandidatuur in toen voor haar een soortgelijke degradatie dreigde.

Hoewel veel partijkaders van Dijkstal aanvallen op Leefbaar Nederland en LN-lijsttrekker Fortuyn verwachtten, ging de VVD-leider in zijn drie kwartier durende rede slechts zijdelings in op de concurrentie ter rechterzijde. Hij verklaarde zich een tegenstander van ,,onnodige aanscherping'' en liet weten dat de VVD campagne zal voeren ,,op basis van respect voor andersdenkenden en zonder grove of persoonlijke aanvallen op anderen''. Hij benadrukte dat de VVD de verkiezingsstrijd ,,tegen vele partijen tegelijk voert''.

Kritisch was Dijkstal over de Vreemdelingenwet. De instroom asielzoekers is te hoog, meende hij, en er moet meer ,,politieke ruggesteun aan de IND-ambtenaren'' worden gegeven. Ondanks een aantal grote problemen is Nederland ,,een welvarend land waar de mensen het goed hebben'', aldus Dijkstal. ,,Er is maar één typisch Nederlands probleem: de WAO''.