Uitstel etherveiling

Het kabinet heeft een besluit over de veiling van etherfrequenties voor commerciële radiozenders doorgeschoven naar volgende week. De staatssecretarissen De Vries (Verkeer) en Van der Ploeg (Media) hadden het kabinet voorgesteld om een veiling van radiofrequenties uit te stellen tot 2004 bij gebrek aan ,,politiek draagvlak''.

Zij stelden voor bestaande commerciële stations als Sky Radio en Radio 538 tot 2004 hun frequentie te laten behouden. De commerciële zenders zouden een deel van hun winst moeten afdragen aan de staat ter compensatie van het tijdelijke behoud van een frequentie. Ook zou er ruimte gemaakt worden voor twee nieuwe radiostations.

Premier Kok wilde na afloop van de ministerraad, vrijdag, niet ingaan op de reden voor het uitstel. Hij wees er slechts formeel op dat de VVD-bewindslieden vroeg weg moesten vanwege hun jaarvergadering, waardoor de hele vergadering vroeger was afgelopen dan normaal.

De veiling is al jaren een omstreden punt in het kabinet. Kok liet weten ,,gallisch'' te worden van alle publicaties over de frequentieveiling. Hij had zich geërgerd aan het feit dat het voorstel dat in de ministerraad werd besproken dezelfde ochtend al in de krant stond.