Partijnotaris

De Amsterdamse rechtbankpresident Reurt Gisolf, notarieel tuchtrechter, vindt dat een notaris op een groot interdisciplinair kantoor, waar hij samenwerkt met advocaten en belastingadviseurs, zich eigenlijk geen `notaris' zou mogen noemen: zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid zouden niet onomstotelijk vaststaan.

In en om de beroepsgroep hebben de uitlatingen van Gisolf tot de nodige commotie geleid.

Het ís natuurlijk nogal wat als een notarieel tuchtrechter vraagtekens plaatst bij de fundamenten van ons deugdzame beroep, ook al raken zijn opmerkingen maar een beperkt deel van de beroepsgroep.

In NRC Handelsblad van 22 januari dragen bijzonder hoogleraar notarieel recht prof.mr. P.H.M. Gerver en kandidaat-notaris mr. P.P. de Quay hun steentje bij aan de discussie. De laatste bevestigt de door Gisolf geconstateerde ontwikkelingen, maar toont zich daarover niet verontrust. En passant maant hij zowel de rechtbankpresident als de KNB als beroepsorganisatie om `bij de tijd' te blijven. De ontwikkelingen gáán nu eenmaal zo en daarmee moeten we leren leven.

Natuurlijk dit ter geruststelling van de kandidaat sluit de KNB haar ogen niet voor de realiteit. En die realiteit is heel duidelijk: de veelkleurigheid van het notariële palet is een feit en voorziet in een behoefte. Onderdeel van dat palet is de notaris als partij-adviseur. En dat mag hij: de Wet op het notarisambt staat de notaris nadrukkelijk toe om die rol te vervullen, mits dat optreden is gebonden aan strenge regels. Zo moet de partijdige rol kenbaar worden gemaakt aan alle betrokken partijen.

De wet verplicht notariskantoren ook om alle notariële diensten te leveren. De KNB onderschrijft dat uitgangspunt, maar dat staat niet haaks op specialisatie bínnen het kantoor. Het is dus niet zo dat, zoals De Quay suggereert, de KNB vasthoudt aan het uitgangspunt dat alle notarissen alle diensten moeten bieden en zich verzet tegen deelname van notarissen aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden.

De KNB ziet dat die dingen gebeuren en houdt daarbij nauwlettend de wettelijke kaders in het oog. En die zijn duidelijk: partijdigheid én deelname aan een interdisciplinair samenwerkingsverband zijn toegestaan als aan nauwkeurig omschreven voorwaarden is voldaan. Daaraan houden wij ons en daaraan houden wij onze leden, indien noodzakelijk met behulp van de tuchtrechter.