Omzetstijging bij Sara Lee

Sara Lee Corporation, producent van food- en non-food producten heeft over het tweede kwartaal, eindigend op 29 december 2001, van dit boekjaar een omzetstijging geboekt van 5 procent. Sara Lee is de moeder van Sara Lee/DE, producent van onder meer Douwe Egberts-koffie. De omzet was 5 miljard dollar (5,7 miljard euro). Over het eerste halfjaar van dit boekjaar werd een omzet behaald van 9,5 miljard dollar. dat is 3 procent meer dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. De nettowinst over het tweede kwartaal daalde met bijna 80 procent tot 160 miljoen dollar. De nettowinst over het eerste halfjaar van dit boekjaar is met 61 procent afgenomen tot 402 miljoen dollar. De onderneming zegt dat de daling van de resultaten voor een groot deel is veroorzaakt door herstructureringskosten. Voor het afstoten van verschillende onderdelen had het concern vorig jaar een voorziening getroffen van 344 miljoen dollar.