`Alleen verplichte APK voor auto van 4 jaar en ouder'

De ANWB dringt er bij de Tweede Kamer op aan APK-keuringen pas verplicht te stellen voor auto's van vier jaar oud. Nu geldt de keuring nog voor auto's die drie jaar oud zijn. Ook wil de belangenorganisatie dat een auto, tot hij acht jaar oud is, één keer in de twee jaar gekeurd wordt, in plaats van elk jaar, zoals nu het geval is.

Halveren van het aantal veiligheidskeuringen levert volgens de ANWB geen nadelige gevolgen op voor de verkeersveiligheid. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de auto sinds de jaren tachtig, toen het huidige keuringstelsel tot stand kwam, technisch gezien steeds beter en veiliger geworden is. Daarom is het niet langer nodig elk jaar te keuren'', meent een ANWB-woordvoerder.

Hoeveel auto's jaarlijks worden afgekeurd bij een APK-keuring is volgens de woordvoerder niet na te gaan. ,,In praktijk krijgen de meeste auto's eerst een grote beurt waarbij ze APK-klaar gemaakt worden. Vervolgens worden ze bij de keuring meteen goedgekeurd'', zegt hij.

Een bijkomend voordeel van het voorstel is volgens de ANWB dat er over acht jaar 450 miljoen euro (991,70 gulden) bespaard wordt. Voor de autobezitter betekent dat een besparing van 120 euro (264,90 gulden) in acht jaar.

Toch is de huidige praktijk van de APK-keuringen volgens de belangenorganisatie geen geldklopperij. ,,We hebben ooit afspraken gemaakt dat auto's ouder dan drie jaar elk jaar op veiligheid gecontroleerd moeten worden en daar houdt men zich aan. Maar nu moet je gaan kijken of het niet minder kan.''

De Bovag, de overkoepelende organisatie voor ondernemers in de autobranche en belast met het uitvoeren van APK-keuringen, meldt in een reactie dat de ANWB ,,wel heel erg makkelijk conclusies trekt'' Zonder de verplichte APK-keuring zullen volgens de Bovag veel mensen minder onderhoud aan hun auto laten plegen, met alle gevolgen voor de veiligheid en het milieu vandien.

,,Mensen worden er bijvoorbeeld niet op attent gemaakt dat de remmen gecontroleerd moeten worden. Dan zullen ze de reparatie ook niet snel uitvoeren. Bovendien merk je met nieuwe auto's niet zo snel of de wagen onderhoud nodig heeft'', aldus een woordvoerder van de Bovag.