VVD zakt in peiling tot onder de dertig zetels

Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer werden gehouden zou de VVD slechts 28 zetels halen (tegen 38 in de Kamer nu), evenveel als het CDA (nu 29). Dat blijkt uit de jongste peiling van het onderzoeksbureau Interview/NSS, ie gisteren in het tv-programma NOVA werd gepresenteerd.

De thans regerende paarse coalitie van PvdA, VVD en D66 zou, volgens dit onderzoek, zijn Kamermeerderheid verliezen en op 74 zetels uitkomen (in de Kamer van nu hebben zij er 97). Winst is er vooral voor de nieuwe partij Leefbaar Nederland, die twintig zetels zou halen.

Het onderzoeksresultaat van Interview/NSS wijkt sterk af van een eveneens gisteren gepresenteerde Nipo-enquête, die zowel aan PvdA als VVD 37 zetels toekent. (De PvdA thans: 45) In deze peiling behoudt paars wel een Kamermeerderheid van 84 zetels, doordat D66 tien zetels zou krijgen (tegen veertien in de Kamer nu). Interview/NSS geeft D66 zes zetels. De twee onderzoeksbureaus hanteren verschillende methodes, waarbij Nipo de antwoorden van 2.500 geënquêteerden optelt, terwijl Interview/NSS op enquete-uitslagen een analytische correctie toepast.

Het Nipo voorziet voor Leefbaar Nederland vijftien zetels en voor het CDA 26 (thans 29). GroenLinks komt bij Nipo op elf uit, bij de andere enquête op twaalf.

De onderzoeken laten zien dat een volgende coalitie ten minste drie partijen moet omvatten om een meerderheid te vinden. Een combinatie PvdA-CDA zou dan ook D66 en/of GroenLinks moeten opnemen. Nog lastiger lijkt de vorming van een rechts kabinet, doordat de combinatie VVD-CDA-D66 in geen van beide onderzoeken een meerderheid haalt.