VS overwegen sancties tegen Palestijnen

De Amerikaanse president George Bush overweegt sancties tegen Yasser Arafat. Hij is ervan overtuigd dat Arafat betrokken is bij wapenaankopen in Iran. Een van de opties zou zijn, de betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit te verbreken.

In het Witte Huis werd gisteren vergaderd over de diverse mogelijkheden, de irritatie over Arafats vermeende medeplichtigheid aan de wapenaankopen in Iran om te zetten in concrete sancties. Bush heeft de afgelopen dagen de leiders van diverse Arabische landen – waarbij in elk geval Egypte, Saoedi-Arabië en Jordanië – brieven geschreven waarin hij het bewijsmateriaal tegen Arafat presenteerde. Hij zette daarin uiteen dat Arafat achter de wapensmokkel op het enige tijd geleden door de Israëliërs in de Rode Zee onderschepte schip Karina A zat. Op de Karina A werd vijftig ton wapens uit Iran aangetroffen; de wapens waren volgens de VS en Israël bestemd voor de Palestijnse Autoriteit. Bush zei gisteren ,,zeer teleurgesteld'' te zijn in Arafat. ,,Wapens bestellen is geen middel om terreur te bestrijden, met is terreur versterken.''

Volgens bronnen in Washington is minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell tegen vergaande sancties tegen Arafat. Hij zou van Arafat een garantie willen eisen dat deze van plan is hard op te treden tegen terrorisme.

Andere ministers en adviseurs van Bush bepleiten een harde aanpak van de Palestijnse leider. Vice-president Dick Cheney en het ministerie van Defensie zien meer heil in een verbreking van de diplomatieke betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit, de sluiting van het PLO-kantoor in Washington, het afbreken van de diplomatieke bemiddelingspogingen van gezant Anthony Zinni en/of de plaatsing van Arafats persoonlijke bewakingsdienst op de lijst van terroristische organisaties. Zinni had vorige week voor de derde keer naar het Midden-Oosten moeten gaan om zijn vredesmissie voort te zetten; die reis werd afgelast in verband met het geweld in Israël en onduidelijk is wanneer die derde reis plaatsvindt.

Een verbreking van de banden met de Palestijnse Autoriteit zal de pogingen van Bush, de internationale coalitie tegen het terrorisme bijeen te houden, zeer compliceren omdat zo'n actie een wig zal drijven tussen Washington en zijn Arabische bondgenoten. Bovendien zullen Amerikaanse bemiddelingspogingen schade oplopen, als nog maar met één partij in het Israëlisch-Palestijnse conflict kan worden gepraat.

Bush' adviseurs waren het er volgens bronnen in Washington onderling niet over eens hoe serieus de stappen tegen Arafat op korte termijn zouden moeten zijn.