Stembureaus

In NRC Handelsblad van 19 januari bericht u over een initiatief van de gemeente Rotterdam om een stembureau in een moskee in te richten.

Net als vele anderen die u in het artikel citeert, ben ook ik geen voorstander van het gebruik van kerken, moskeeën, synagoges, tempels etc. als stemlokaal. De scheiding van kerk en staat is mij daarvoor te veel waard. Laat de rijksoverheid er echter tenminste op toezien dat niet-moslims gewoon bij het uitbrengen van hun stem hun schoenen kunnen aanhouden.

Is dat niet mogelijk: dan zeer zeker een andere locatie zoeken. Ik beschouw de eis tot uittrekken van mijn schoenen namelijk als een grove belediging.