Risico opeisbare lening

Mijn vraag betreft het lenen van mijn ouders van circa 50.000 euro voor de aankoop van een eigen huis. Dit naast de bancaire hypotheek van 150.000 euro. Het is me duidelijk dat ik voor het bankdeel de rente mag aftrekken. Geldt dit ook voor het privé-deel, de direct opeisbare lening van mijn ouders?

Is het samen met de hypotheekakte laten registreren van deze leenovereenkomst voor bijvoorbeeld 15 jaar een extra mogelijkheid voor de belasting om dit aftrekbaar te maken? Vroeger werd een simpele schriftelijke overeenkomst geaccepteerd.

(H. de M.)

De rente van privé geleend geld, mits bestemd voor de aanschaf (verbouw of onderhoud) van een huis, is aftrekbaar als rente eigen woning. Het is verstandig om voor de lening een notariële akte op te laten maken. Je weet nooit hoe de familieverhoudingen en/of de financiële situatie in de komende jaren in ongunstige zin veranderen. De voorwaarde van directe opeisbaarheid is nodig om te voorkomen dat de fiscus die 50.000 euro ziet als een verkapte schenking. Dit is geen loze voorwaarde. Raken uw ouders ooit diep in de schulden, dan kunnen hun schuldeisers bij u aankloppen voor die 50.000 euro.