PROFESSOR SPIECKER OVER JEUGD & MOREEL VERVAL

Ben Spiecker, hoogleraar pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, staat aan het hoofd van een onderzoeksproject naar morele opvoeding (`Education, morality and religion') en vindt Cohens stelling overtrokken: ,,Je moet je om te beginnen afvragen of we nog in dezelfde samenleving leven als in de jaren zestig. Toen hadden we te maken met de nadagen van de verzuiling, de samenleving was niet multi-cultureel, niet multi-etnisch. Er bestond toen ook veel meer overeenstemming als het gaat om basisnormen en -waarden. Die gemeenschappelijke traditie is opengebroken onder invloed van immigratie, het is minder duidelijk geworden wat geldt als algemeen aanvaarde normen. Wat delen we? Dat is nu de vraag die naar voren komt. Waaraan hebben we ons te houden als burgers in een liberale democratie? Die vraag werd in de jaren zestig zelden gesteld.

Je kunt nu wel gaan roepen dat ouders hun deel van de pedagogische taak niet vervullen, maar de vraag is: over welke waarden hebben we het? Als je het hebt over zaken als: je mag niet stelen, je moet je afspraken nakomen, je moet voor je kinderen zorgen, dan lijkt het me sterk dat ouders verzaakt hebben dat over te dragen op hun kinderen.

Ik las laatst een artikel over die groepsverkrachting in het Amsterdamse Westerpark, en dan schrik je wel van de afwezigheid van enige seksuele moraal, zowel bij de jongeren als bij de ouders. Ik werd er bijna onpasselijk van. Maar dat is een bepaalde subcultuur. Om dat nou te generaliseren, ik denk dat dat overgeneralisatie is.

Een paar jaar geleden is er nog een grootschalig empirisch onderzoek gehouden, Opvoeden in Nederland, het boek is ook wel in een goede bibliotheek te vinden. Daaruit bleek dat het wel meevalt met de kwaliteit van de opvoeding: het was niet dramatisch slecht, integendeel zelfs. Al was er wel de kritiek dat niet alle etnische groepen vertegenwoordigd waren.

Want als je het dan hebt over verval, op een bepaalde manier is dat ook weer wel aan de hand. Ik heb eens cijfers onder ogen gekregen over de bevolking van penitentiaire inrichtingen in Nederland en dat geeft dan toch een alarmerend beeld, met name betrekking hebbend op de vertegenwoordiging van jongeren uit etnische groepen. Maar een algemene verloedering van de sociale moraal? Nee. Laat Cohen dan maar met bewijs over tafel komen.''