Onenigheid over pensioen bij Esso

De deelnemersraad van het Nederlandse pensioenfonds van Esso Nederland en van ExxonMobil Chemical Holland stapt naar de rechter om een hogere inflatietoeslag op de uitgekeerde pensioenen te krijgen.

Deelnemers aan het pensioenfonds worden niet meer volledig gecompenseerd voor inflatie. De wijziging van de inflatievergoeding is volgens de deelnemersraad een trendbreuk in een decennialang gevoerd beleid. De gepensioneerden hebben, zoals bij de meeste pensioenfondsen, geen vast omschreven recht op een inflatieverhoging.

De deelnemersraad, waarin werknemers en gepensioneerden zijn vertegenwoordigd, is voorzover bekend het tweede medezegenschapsforum van een pensioenfonds dat van dit zogeheten klachtrecht gebruik maakt. Deelnemersraden die een conflict hebben met het bestuur van hun pensioenfonds kunnen sinds een aantal maanden een procedure aanspannen bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse hof.

Vorig jaar stapte de deelnemersraad van het Nederlandse pensioenfonds van het Finse bedrijf Kemira naar dezelfde rechter en won.

De deelnemersraad van het Esso en ExxonMobil fonds is het niet eens met de beslissing van het bestuur van het fonds om in 1999 en 2000 maar een deel van de inflatiestijging te vergoeden. De raad rept van ,,jarenlange en steeds hoger oplopende onenigheid'' tussen de ondernemingsraad en de deelnemersraad aan de ene kant en de bedrijfsdirectie en het bestuur van het pensioenfonds aan de andere kant. Het pensioenfonds van Esso en van ExxonMobil, dat officieel Protector heet, had eind 2000 een belegd vermogen van bijna 1,5 miljard gulden, 1.588 actieve deelnemers en 1.445 gepensioneerden.