Met onwillige vaders is het slecht schenken

Wat ooit een ideale constructie leek, begint nu op een val te lijken. Wij, de kinderen, hebben tijdens onze studie een schenking gekregen van 38.277 gulden, onder de voorwaarde dat we die direct zouden uitlenen aan onze vader tegen een rente van 7 procent. Dat heette toen: slimme ouders schenken. Allemaal netjes vastgelegd bij een notaris, fungeerde prima. Vader trok de rente van de lening van zijn inkomen af en voor ons waren er geen nadelen. Na onze studies zagen we af van verdere invordering van de rente en staat alleen de lening nog open. Maar mijn vader is voorlopig niet van plan die aan ons terug te betalen, of er rente over te betalen. Door het nieuwe belastingstelsel vanaf 1 januari 2001 komen we er nu achter dat we door die schenking vrijwel onze hele vrijstelling in box 3 (18.146 euro, 40.000 gulden) kwijt zijn.

Onze vader doet hier nogal lacherig over, omdat hij veel voor ons gedaan heeft, zegt hij. Maar wij houden toch liever onze financiën in eigen hand. Hoewel de gevolgen nogal meevallen, willen we toch erg graag deze constructie op nette wijze beëindigen. Zijn hiervoor mogelijkheden zonder de fiscus al te veel te spekken of hebben wij destijds onze box 3 vrijstelling definitief verkwanseld?

(S. de P.)

Vóór de invoering van IB 2001 was dit een interessante constructie, omdat ouders zonder vermogen toch aan hun kinderen konden schenken (om de erfenisbelasting te drukken) en de leningsrente mochten aftrekken. Dat aftrekken mag niet meer, waardoor deze schenkingen minder interessant zijn. U kunt de hele zaak via de notaris terugdraaien, wat in feite een praktisch geheel belaste schenking van de kinderen aan hun vader betekent. Veel logischer lijkt me dat uw vader de rentebetaling hervat. Wanneer hij dan weer 7 procent betaalt, maken de kinderen een prachtig, onbelast rendement van 7 procent op de (nooit ontvangen) schenking van 38.277 gulden. Daar kan je mee voor de dag komen op een verjaardag.