Met flat toch bijstand?

Mijn broer woont al zijn hele leven bij mijn ouders. Tot 2 jaar terug (toen hij een ernstig ongeluk kreeg) werkte hij geregeld, maar nooit in een vast dienstverband. Hij heeft inmiddels 50.000 euro bij elkaar gespaard. Al die jaren heeft hij nooit een beroep op een sociale uitkering gedaan. Onlangs zijn mijn ouders overleden en daarom overwegen we een flatje voor mijn broer te kopen. Daarin kan hij zijn spaargeld stoppen. Hopelijk kan hij daarin begeleid gaan wonen. Maar hij heeft ook een inkomen nodig. Daarvoor willen we een bijstandsuitkering aanvragen. Denkt u dat de Sociale Dienst deze constructie accepteert, zodat hij niet eerst zijn spaargeld hoeft in te leveren?

(Th. L.)

Het is me niet duidelijk waarom uw broer bijstand aan moet vragen. Wanneer hij arbeidsongeschikt is, niet in loondienst werkte, maar wel als freelancer of iets dergelijks, heeft hij wellicht recht op een uitkering ingevolge de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). De WAZ stelt geen grenzen aan iemands vermogens. Daarnaast bestaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waar onder meer de Thuiszorg onder valt. U kunt dit navragen bij het informatiecentrum 2ZW (Zorg en Sociale Zekerheid) in Utrecht. Tel.: 030 - 230 67 55. e-mail: info@2ZW.nl. De gemeentelijke Sociale Dienst beoordeelt geval voor geval het recht op een bijstandsuitkering. Die wet stelt echter wel eisen aan de verschillende vermogensvormen. Daar zit uw broer met 50.000 euro boven. Het heeft geen zin zijn acceptatiekansen bij een buitenstaander (als ik) te vragen. De Sociale Dienst beslist, binnen het kader van de wet en rekening houdend met alle omstandigheden.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld