Kabinet stelt lobbyist aan voor topfuncties EU

Nederland gaat een speciale lobbyist aanstellen om Nederlanders benoemd te krijgen op topfuncties bij de Europese Commissie. Het kabinet heeft gisteren een `notitie topbenoemingen' goedgekeurd, waarin de functie van de nieuwe `coördinator topbenoemingen' staat omschreven. De notitie wordt volgende week naar de Tweede Kamer gestuurd.

De lobbyist wordt een topambtenaar die zijn werktijd half in Den Haag en half in Brussel moet doorbrengen. In Den Haag moet hij geschikte Nederlanders vinden voor topfuncties bij de Europese Commissie. In Brussel moet hij het terrein effenen voor deze potentiële Europese ambtenaren. Officieel is de Europese Commissie autonoom bij benoemingen van ambtenaren. De Commissie streeft bij benoemingen wel een evenwicht na tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Volgens de regeringsnotitie kan Nederland bij de Commissie aanspraak maken op drie tot vier posten op het hoogste niveau. Het gaat om de ambtelijke functie A1 van directeur-generaal. Op dit ogenblik zijn er drie Nederlandse A1 ambtenaren in Brussel. De regering is van mening dat een vierde Nederlander met die hoge rang nodig is om het vertrek van Carlo Trojan. in 2000 te compenseren. Deze Nederlander bekleedde de invloedrijke positie van secretaris-generaal van de Commissie.

Wegens het gebrek aan Nederlanders in de Brusselse bureaucratie heeft de regering vorig jaar een speciale ministeriële stuurgroep ingesteld, bestaand uit de premier, de ministers van Buitenlandse en van Binnenlandse Zaken, en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Deze stuurgroep geeft politieke leiding aan een hoge ambtelijke werkgroep voor bevordering van benoemingen van Nederlanders bij de Europese Commissie.

Met die steun moet de topambtenaar die in Brussel gaat lobbyen, volgens de regeringsnotitie in de eerste plaats Nederlanders benoemd zien te krijgen bij het secretariaat-generaal en de juridische dienst van de Commissie. Daarna volgen de directoraten-generaal van Economische en Financiële Zaken, van Concurrentie, van Handel en van Begroting. De andere directoraten-generaal zijn in Nederlandse ogen tweede of derde prioriteit. Voorzitter Prodi van de Europese Commissie heeft deze week nog eens nadrukkelijk verklaard zich niet door lidstaten onder druk te laten zetten bij de benoeming van ambtenaren.