Horecabranche `zeer verrast' over legionella

Koninklijk Horeca Nederland, de brancheorganisatie van onder meer de hotels, is ,,zeer verrast'' over de uitkomst van het onderzoek van het ministerie VROM naar de legionella-aanpak door hotels in Nederland. Van de 130 onderzochte hotels bleek eind vorig jaar twee derde geen of onvoldoende maatregelen te hebben genomen tegen het voorkómen van de dodelijke bacterie, zo blijkt uit een rapport dat gisteren door minister Pronk (VROM) naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Koninklijk Horeca Nederland zegt dat deze uitkomst in strijd is met een ander onderzoek, ook in opdracht van VROM, afgelopen zomer. Daaruit bleek dat driekwart van de hotels wel bekend is met de verplichte risicoanalyse naar de legionellabacterie.

Deze analyse is sinds 15 oktober vorig jaar, net als het opstellen van een beheersplan, verplicht voor alle eigenaren van collectieve waterleidingsystemen. Het gaat onder meer om hotels, campings en zorginstellingen.

Uit het onderzoek van VROM bleek dat in elf hotels daadwerkelijk de legionellabacterie is aangetroffen. Van de elf hotels hadden er twee een door VROM goedgekeurd beheersplan. Volgens Koninklijk Horeca Nederland toont dit aan dat een goedgekeurd beheersplan geen garantie biedt voor het uitsluiten van besmettingen.