Gelijke CAO predikanten

De predikanten van de drie Samen-op-Wegkerken krijgen per januari 2005 een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenpakket dat de verschillende regelingen vervangt die de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken nu hanteren. P. Eenshuistra, hoofd van het bureau predikanten van de SoW-kerken, zegt dit in het jongste nummer van het SoW-orgaan Kerkinformatie. De salarisregeling is al klaar. Belangrijkste verandering daarin is dat iedere predikant straks een basisloon krijgt met daar bovenop een periodiek per dienstjaar. In de huidige regelingen ontvangen de predikanten periodieken naar leeftijd.