Doema zwicht

Het Russische parlement, de Doema, heeft gisteren zijn steun voor een wetsvoorstel, dat beoogde de onteigening van privébezit te vergemakkelijken, ingetrokken na waarschuwingen van de regering dat het wetsvoorstel paniek zaait onder investeerders en bovendien in strijd is met de grondwet. Het wetsvoorstel was al in de eerste van drie lezingen goedgekeurd. Strijdig met de grondwet was de bepaling dat een privébedrijf kan worden genationaliseerd als geoordeeld wordt dat het als staatsbedrijf nuttiger is. De communisten in de Doema noemden de intrekking van de steun voor het wetsvoorstel ,,verraad''.