Bonden willen lagere WAO compenseren

De vakcentrales FNV en CNV willen naast het SER-akkoord over een nieuw WAO-stelsel aanvullende afspraken maken om inkomensachteruitgang van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te compenseren.

Een woordvoerder van de FNV en CNV-bestuurder J. Westerbeek hebben dat bevestigd. Volgens onderhandelaar A. van Delft van werkgeversvereniging MKB Nederland is dit een poging van de vakbonden om ongunstige effecten van het SER-akkoord voor werknemers te repareren. ,,Onaanvaardbaar'', vindt Van Delft.

Werkgevers en vakbonden sloten vorig week vrijdag een akkoord in de Sociaal-Economische Raad over de toekomst van de WAO. Het kabinet probeert aan de hand van dit akkoord voor de verkiezingen een eigen plan gereed te hebben.

In de SER is afsproken dat iemand die lang ziek is het tweede jaar terugvalt op 70 procent van zijn loon. Met name voor de achterban van FNV en CNV is dit moeilijk te accepteren. Als iemand na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard maar nog wel een aantal uren werkt, krijgt hij een loonaanvulling. Wie niet werkt, valt terug op WW of bijstand.

Volgens CNV-bestuurder Westerbeek is over de periode na twee jaar ziekte in SER-verband in het midden gelaten of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden bij CAO-onderhandelingen. Dat zou dan kunnen betekenen dat de werkgever bovenop de inmiddels afgesproken loonaanvulling een extra bijdrage betaalt. In de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, willen FNV en CNV nu afspraken om dit mogelijk te maken.

Westerbeek ontkent dat hiermee getracht wordt het SER-akkoord onderuit te halen. ,,Daar is geen sprake van. Maar in de SER hebben we ons gewoon niet uitgelaten over wat voor aanvullende CAO-afspraken er nog mogelijk zijn.'' Ze erkent dat dit mede wordt ingegeven doordat de teruggang naar 70 procent van het loon in het tweede ziektejaar de vakbonden ,,zwaar op de maag'' ligt.

Volgens Van Delft bestaat het risico dat het, met extra aanvullingen, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten erg aantrekkelijk wordt minder te werken, terwijl ze meer aankunnen. Het kan dan voorkomen dat iemand die maar drie dagen werkt, 90 procent van zijn loon ontvangt. ,,Dan krijg je gesubsidieerde deeltijdbanen, terwijl het juist de bedoeling is gedeeltelijk arbeidsongeschikten te prikkelen tot meer werken.''