Best 4

Sinds de grondlegger van de verheven Griekse cultuur, Johann Joachim Winckelmann, door een kennis geheel conform de normen van de Oud-Griekse erotiek in een intieme situatie met een zestienjarige kalos (mooie jongen) werd betrapt, vormt in Europa de studie Grieks een veilig toevluchtsoord voor in zijn voetspoor tredende lonely wolves.

Het was deze wolfskooi die de jeugdige Michael Ventris tussen 1952 en 1956 argeloos binnenstapte nadat hij voor de BBC-radio zijn ontcijfering van het Lineair B had bekendgemaakt. Vier jaar golfde de onderlinge strijd tussen de graeci heen en weer er waren er niet weinigen die de Kretenzische cultuur te oriëntaals vonden voor de aanwezigheid van een Griekse taal in Knossos! , totdat de onbetwiste leider van het roedel, de Sorbonne-hoogleraar Pierre Chantraine, verordonneerde dat het Lineair B Grieks noteerde. Gehoorzaam gaven zijn ondergeschikten weer aan hun slaafjes opdracht zich op de studie van het Lineair B toe te leggen.

Op het eerste Lineair B-symposium in Gif-sur-Yvette in 1956 was ook Ventris aanwezig. In de discussieronde opperde hij naïef dat als de context van de Lineair A-teksten eens goed zou worden bekeken ook dit schrift wel eens zou kunnen worden gelezen. Geen graecus die daarop zat te wachten: was Kreta nu opeens de bakermat van whatever eindelijk Grieks, moesten ze het misschien met een andere taal delen!

In datzelfde jaar nog reed Michael Ventris van plaats A naar plaats B, maar bij Hatfield verongelukte hij op 34-jarige leeftijd dodelijk met z'n auto. Een paar dagen na zijn dood stond wijlen de graecus John Chadwick op de stoep van Ventris' weduwe om diens working notes op te halen (informatiebron: klassiek seminarium in Londen).

Een bevlogen wetenschapsjournalist als Dirk van Delft zou over de verhindering van het door Ventris voorgestelde Lineair A-onderzoek een hele detective kunnen schrijven. Hoe dan ook, wie zou er nu een tweede Michael Ventris willen worden? Overigens, wat in Leiden als `een sociaal gedesintegreerde wereld' wordt omschreven, heet hier gewoon geteisem (met Amsterdamse tongval).