Best 2

Jan Best heeft in het verleden al te stellig onzin verkocht en gesteld dat hij de werkelijke ontdekker was van zijn bevindingen. Maar zijn basisstelling dat het Lineair A Semitisch moet zijn, is juist (`Best versus de rest', W&O, 12 januari).

In werkelijkheid was Cyrus H. Gordon met zijn geniale methode inderdaad de eerste die de ontcijfering van het Lineair A tussen 1957 en 1963 in verschillende Semitistische wetenschappelijke tijdschriften publiceerde. In tegenstelling tot Best wiens zinnen (voor zover door u aangehaald) kant noch wal raken, haalde Gordon goedlopende, volledig passende zinnen uit het Lineair A te voorschijn. De wetenschappelijke reputatie van Gordon, die groots werk heeft verricht voor onder andere het Oegaritisch, is onomstreden, althans voor zijn collega-Semitisten. Voor graeci die geen Semitisch kennen is het onmogelijk Gordons ontcijfering op waarde te schatten. Tussen veel classici en veel oriëntalisten bestaat nu eenmaal een enorme kloof, voor veel graeci is het ondenkbaar dat het Lineair A Semitisch zou zijn.

De grote fout van Best is dat hij de Assyriologie erbijhaalt. Kennis van Hebreeuws en Fenicisch is voldoende. Gordons methode heeft niet alle woorden kunnen ontcijferen. Misschien heeft Best zich een te hoog doel gesteld door alles te willen ontcijferen. Dat kan met zulk fragmentarisch materiaal nu eenmaal niet altijd.