Besluit over deelname JSF week uitgesteld

De onderhandelingen over de financiële afwikkeling van een eventuele Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF) zijn nog altijd niet afgerond. Een kabinetsbesluit over de Nederlandse participatie, die kan uitmonden in de grootste defensie-order uit de Nederlandse geschiedenis, is mede daarom naar volgende week doorgeschoven.

Premier Kok zei gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad dat ,,de financiële plaat'' rond de deelname van de Nederlandse industrie aan het nieuw te bouwen Amerikaanse gevechtsvliegtuig nog steeds in beweging is.

Volgens departementale bronnen in Den Haag gaat het hierbij zowel om onderhandelingen met de Amerikanen als onderlinge discussies tussen de betrokken Nederlandse ministeries. De partijen proberen het erover eens te worden hoe de kosten in de tijd verdeeld zouden moeten worden, het zogeheten kasritme.

Het kabinet besprak de kwestie van mogelijke deelname aan de ontwikkeling van het nieuwe gevechtsvliegtuig gisteren kort. Mede omdat de stukken pas donderdagavond beschikbaar waren gekomen en de VVD-ministers al aan het begin van de middag wegmoesten wegens partijverplichtingen, besloten de ministers de kwestie naar volgende week door te schuiven.

Volgens Kok hebben sommige bewindslieden een informatie-achterstand. Die moeten ze de komende week zien in te halen. Het gaat hierbij vooral om PvdA-bewindslieden. Een van de PvdA-bewindslieden die meer tijd wilde hebben, is naar verluidt minister Pronk (VROM).

Terwijl de VVD-ministers inmiddels eensgezind voor deelname aan de ontwikkeling van de JSF zijn, zijn hun collega's van PvdA en D66 nog niet zo ver. Vooral de D66-bewindslieden koesteren volgens ingewijden bezwaren tegen deelname. Zij zouden liever pas over enkele jaren besluiten welk vliegtuig de luchtmacht het beste kan kopen en Nederland niet in dit stadium willen vastleggen op het nog te bouwen Amerikaanse gevechtsvliegtuig.

Ook de PvdA-fractie heeft nog niet aangegeven of zij akkoord kan gaan met deelname, al liet fractieleider Melkert zich woensdag tamelijk positief uit over het project.