Asielzoekers 3

In het redactioneel commentaar, dat ooit de asieladvocatuur als een `Gideonsbende' betitelde, ligt nu ook nog eens de suggestie dat de advocatuur debet zou zijn aan het veelvuldig aanboren van ontsnappingsroutes en dat de lange duur van de asielprocedures vooral daardoor aan deze beroepsgroep is te wijten. Ten onrechte wordt de zwartepiet hier toegespeeld aan de advocatuur. Een dergelijk verwijt is in zijn algemeenheid niet terecht. De wetgever heeft altijd uitgestraald dat er getrouw gehoor zal worden gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Vluchtelingenverdrag. De oorzaak van slepende procedures en het onvermogen daarvoor een oplossing te vinden zal men dus bij de wetgever en de IND zelf moeten zoeken. Wanneer men de asieladvocatuur verwijt dat hij gebruikmaakt van het gereedschap dat de wet heeft gegeven, wordt er een begin gemaakt met het knevelen van de advocatuur en dreigt de asielzoeker nog verder beteugeld te worden in zijn grondrechten. Wat dat betreft had de hoofdredactie in zijn commentaar wat meer afstand mogen nemen van de suggestie dat advocaten alleen maar `zand in de machine gooien'.