Ambtenaren met lease-auto krijgen compensatie inkomen

Ambtenaren die een `auto van de zaak' rijden, krijgen zeer waarschijnlijk compensatie voor een inkomensachteruitgang als gevolg van een belastingwijziging. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de effecten van een maatregel die staatssecretaris Bos (Financiën) heeft ingevoerd voor lease-rijders ongedaan maken.

Momenteel bekijkt het ministerie om hoeveel ambtenaren het gaat en hoe groot het financiële nadeel voor de staat is. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie bevestigd. Binnenlandse Zaken is formeel de werkgever van alle rijksambtenaren. Ook met provincies en gemeenten wordt overlegd over een compensatie.

Per 1 januari is een wetswijziging van kracht die bepaalt dat een deel van de zakelijke kilometers als privé-kilometers moet worden gerekend. Voor leaserijders die minder dan 7.000 privé-kilometers per jaar reden, pakt de wijziging nadelig uit. Omdat zij een deel van de zakelijke kilometers als privé moeten tellen, komen ze sneller boven de kritische grens van 7.000 kilometer, en moeten dan 25 procent bijtelling betalen. Het negatieve inkomenseffect kan oplopen tot enkele duizenden euro's per jaar.

Bos wil dat eventuele negatieve effecten op het inkomen niet door de fiscus maar in overleg tussen werkgever en werknemer opgelost worden. Binnenlandse Zaken lijkt het goede voorbeeld te willen geven door de `gedupeerde' ambtenaren tegemoet te komen. De meeste rijksambtenaren hebben geen `auto van de zaak', maar bijvoorbeeld bij de douane en de politie krijgen sommigen wel een auto van hun werk. Zij mogen daar veelal privé geen gebruik van maken.