Agressieve zieke niet behandeld

Een nierpatiënt in Den Haag heeft eind vorig jaar ruim een maand geen dialyse-behandeling gehad, omdat hij zich in het Westeinde ziekenhuis had misdragen. De president van de Haagse rechtbank besliste in kort geding dat het ziekenhuis de man niet hoefde te behandelen, ook al was er geen ander ziekenhuis dat hem wilde overnemen. Hoogleraar gezondheidsrecht J. Legemaate kent geen ander geval waarbij de rechter het staken van een behandeling goedkeurde terwijl het leven van een patiënt direct hiervan afhing. Legemaate: ,,Het is een duivels dilemma. Maar er is een grens aan wat je kunt tolereren.''

De rechter liet zwaar wegen dat de man de hulpverlening aan andere patiënten in gevaar bracht. De patiënt had woedeaanvallen en bedreigde artsen, verpleegkundigen en patiënten. Hij was herhaalde malen gewaarschuwd. Speciaal voor hem had het ziekenhuis extra bewakers ingezet en de afdeling verbouwd voor bijna 27.000 gulden.

De man wordt sinds eind december behandeld in ziekenhuis Leyenburg. Dat had hem eerst geweigerd, maar volgens de rechter stond niet vast dat de patiënt zich ook hier zou misdragen. Dat gebeurde wel en hij wordt nu begeleid door een beveiligingsmedewerker. Het ziekenhuis heeft de advocaat van de patiënt laten weten dat de behandelingsovereenkomst wordt opgezegd als de man zijn gedrag niet verandert. Volgens een psychiater die de man onderzocht, is hij zwakbegaafd, maar `wilsbekwaam'.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 27