Verdubbeling lege kantoren

De leegstand van kantoren in Nederland is in 2001 verdubbeld tot 9 procent van het totaal aantal vierkante meters aan kantoorruimte. Daarmee staan meer kantoren leeg dan de vastgoedmarkt wenselijk vindt.

Vorig jaar steeg de beschikbare kantoorruimte met bijna 50 procent tot 3,53 miljoen vierkante meter. Deze zogeheten `frictieleegstand' ligt daarmee 3 à 4 procent hoger dan noodzakelijk is voor een gezonde vastgoedmarkt. Dat blijkt uit onderzoek met zicht op 95 procent van de Nederlandse markt door het vakblad Vastgoedmarkt, dat vandaag verschijnt.

De redenen van deze verslechtering zijn volgens de onderzoekers de teruglopende economische groei en de verslechterende omstandigheden in de IT- en telecomsector, die minder kantoorruimte afneemt dan werd verwacht. Enkele bedrijven hebben zelfs eerder gehuurde bedrijfsruimte weer terug op de markt gebracht.

Daarnaast is in 2001 meer kantoorruimte dan noodzakelijk was op de markt gebracht. De ontwikkeling van deze panden was al begonnen voordat de economische omstandigheden verslechterden.

Met name in Utrecht en Amsterdam is het aantal leegstaande kantoorruimten explosief toegenomen. In Amsterdam verdubbelde het aanbod van 460.000 vierkante meter in 2000 tot 694.000 vierkante meter eind vorig jaar. In Utrecht nam de beschikbare kantoorruimte toe met 200 procent tot 446.000 vierkante meter. Utrecht beschikte tot enkele jaren geleden nauwelijks over grote kantoorlocaties. Dat leidde tot een aantal nieuwe projecten, dat bij oplevering leeg is blijven staan. Volgens vastgoedspecialist P. Meulenberg van adviesorganisatie Andersen is een groot deel van de leegstand het gevolg van de verminderde aandacht van Amerikaanse bedrijven voor expansie in Europa. Ook hebben projectontwikkelaars de laatste jaren bewust grote risico's genomen door te bouwen zonder voldoende huurders te hebben.