Veiling van frequenties van de baan

De veiling van radiofrequenties aan commerciële zenders is tot 2004 van de baan. Wegens ,,een gebrek aan politiek draagvlak'' zien de staatssecretarissen Van der Ploeg (Media) en De Vries (Verkeer) tijdelijk af van deze omstreden manier om de frequenties te verdelen.

Dat hebben bronnen op beide departementen bevestigd. De ministerraad zou vanmorgen over het voorstel van beide staatssecretarissen vergaderen. Het kabinet wil de periode tot 2004 gebruiken om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop de frequenties verdeeld zullen worden onder de gegadigden. De Tweede Kamer verklaarde zich afgelopen zomer pertinent tegenstander van een veiling, omdat daarbij te weinig rekening werd gehouden met bestaande zenders.

Afgesproken is nu dat zeven commerciële zenders als Sky Radio, Radio 538 en Business News Radio hun frequenties tot 2004 mogen houden. Daar staat een forse bijdrage van de zenders aan de staat tegenover, waarschijnlijk een percentage van de winst van de stations. Wel komen er twee nieuwe zenders bij, die ook moeten betalen voor hun zendmachtiging.

Omdat het parlement tegen een veiling is, wilden Van der Ploeg en De Vries via een aanbesteding partijen toelaten op de FM-band. Een dergelijke toets op louter bedrijfseconomische gronden, zoals Van der Ploeg en De Vries wilden, was echter juridisch onhaalbaar.

De komende jaren wordt gekeken of er ook nog inhoudelijke eisen gesteld kunnen worden aan de zenders (zoals de `kleur' van het station) of dat veilen uiteindelijk toch het beste middel is. Technisch gezien zou Verkeer en Waterstaat volgens ingewijden ,,volledig klaar'' zijn met de voorbereidingen. ,,We kunnen morgen met veilen beginnen'', aldus een bron.

De bestaande commerciële zenders hebben het afgelopen jaar onder andere via e-mail-acties van luisteraars fel geprotesteerd tegen de voorgenomen veiling. Voorzitter van de Vereniging Commerciële Radio, M. Banga, is nog niet gerustgesteld. ,,Op de korte termijn is het voor de commerciële zenders wel plezierig dat er niet geveild wordt, maar op de langere termijn biedt het geen zekerheid'', aldus Banga. Directeur R. van der Hoeven van Broadcast Partners, een commerciële netwerkbouwer: ,,Met de twee jaar extra hebben we tijd genoeg om de technische aanpassingen te regelen. Dan ontstaat meer ruimte voor meer zenders.''