Rectificatie

In het artikel `Een land van roofbouw' in de krant van zaterdag 12 januari op pagina 14 is onjuist gebruik gemaakt van een boek van V.S. Naipaul. Correspondent Marjon van Royen ontleent letterlijk een passage aan `De Terugkeer van Eva Peron' (uitgeverij De Arbeiderspers, 1982) zonder te verwijzen naar de bron. Het ging om de passage ,,Landen op het vliegveld Ezeiza even buiten Buenos Aires. Het vliegtuig zwenkt over de plas troebel water die de brede monding van de Rio de la Plata is. Daarachter tot in het oneindige de bruin-gele vlakte. Dan, bijna onverwachts, duiken de witte en grijze gebouwen van Buenos Aires op, een stad op het uiterste randje van een vrijwel leeg werelddeel.'

De oorspronkelijke tekst van V.S. Naipaul luidde: ,,The aeroplane, coming down to land at Ezeiza Airport outside Buenos Aires, flies over the green land of Uruguay, once so rich and now, like Argentina, a land of disorder and sorrow; and then over the wide, chocolate-couloured estuary of the Rio de la Plata. Quite abruptly on the tawny flat land south of the estuary the white and grey buildings of Buenos Aires are seen to arise: a city of inexplicable size that seems arbitrarily sited at the very edge of an empty continent, along that expanse of muddy water.'

De correspondent vergiste zich daarnaast in de afmetingen van de huizenblokken. Deze zijn geen vijfhonderd meter lang, maar honderd meter. De datering van de moord op de indianen in het artikel had nauwkeuriger gemoeten. Deze vond in hoofdzaak plaats tussen 1879-1880 en niet in 1930, toen de laatste indianen werden uitgeroeid. De omschrijving van Carlos Pellegrini was niet volledig. Behalve president van de nationale bank, was hij ook president van Argentinië. De schrijver Sarmiento wordt ten onrechte als generaal aangeduid. Bij het citeren uit het boek wordt ten onrechte een ambassadeursvrouw aangeduid als een ,,Argentijnse dame'. Tenslotte is het lijk van Eva Perón niet in 1970 en evenmin samen met Juan Perón in 1973 teruggekeerd naar Argentinië, maar in 1974 geruild voor het ontvoerde lijk van generaal Aramburu.

Correspondent en redactie bieden de lezer, de uitgever en de auteur verontschuldigingen aan voor deze fouten en slordigheden.