`Programma voor basisschool overvol'

Het lesprogramma op de basisschool is te overladen, eenderde van de nu aangeboden lesstof zou daarom niet langer verplicht moeten zijn. Engels en Fries en onderdelen van de reken-, muziek en aardrijkskundelessen worden facultatief. Dat adviseert de commissie-Wijnen aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs.

De commissie stelt voor het verplichte deel te beperken tot zes vakken: Nederlands, rekenen, oriëntatie op mens en maatschappij, oriëntatie op natuur en techniek, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs en spel. De vakken Engels en Fries, nu nog verplicht, kunnen in het vrije gedeelte worden gegeven.

Uit eerder onderzoek van de onderwijsinspectie en Cito bleek dat scholen niet overweg kunnen met de zogenoemde `kerndoelen', verplichte lesstof die leerlingen moeten beheersen om door te kunnen stromen naar de middelbare school. Adelmund stelde vorig jaar een commissie in onder leiding van hoogleraar onderwijskunde W. Wijnen van de universteit Maastricht.

Wijnen stelt voor de lesstof te verdelen in een verplicht en een vrij deel, dat de scholen naar eigen inzicht kunnen invullen. Het verplichte deel zal zeventig procent van de lestijd beslaan. Adelmund is blij met het voorstel. Volgens haar kunnen scholen door het minder zware programma `meer maatwerk' bieden.