Pas verschenen: Non fictie

Jonathan Spence: Het boek van het verraad. Vertaling Guus Houtzager. De Bezige Bij, 384 blz. E22,64

De Amerikaanse historicus en Chinakenner Jonathan Spence ging de sporen na van Zeng Jing als hoofdrolspeler in een achttiende-eeuwse samenzwering tegen de Chinese keizer.