Pas verschenen: Non fictie

Leo Prick: Zó kan het echt niet langer. Van Gennep, 192 blz. E12,90

Nieuwe bundel eerder in NRC Handelsblad verschenen columns over onderwijs van Leo Prick. De grootste oorzaak van het `chaotische, zwalkende, onevenwichtige' onderwijsbeleid is volgens Prick het ontbreken van een visie op de rol van de school in de samenleving.