`Partijen open over inkomsten'

De voltallige Tweede Kamer vindt dat politieke partijen maximale openheid moeten betrachten over de wijze waarop zij worden gefinancierd. Daarom zullen partijen ook moeten vermelden wat voor giften stichtingen en andere aan politieke partijen verbonden organisaties krijgen. Dit staat in een motie die het Tweede-Kamerlid Rehwinkel (PvdA) gisteren tijdens een debat over subsidiering van partijen mede namens alle andere fracties in de Kamer indiende. Rehwinkel zei zich zorgen te maken over de toename van ,,Amerikaanse toestanden'' in de politiek.

Zonder dat de naam van de partij viel, werd hier gedoeld op Leefbaar Nederland. Deze partij kent een Stichting Vrienden van Leefbaar Nederland, die dient als doorgeefluik van donaties aan de partij. En een stichting hoeft geen inzicht te geven in de mensen of bedrijven die Leefbaar Nederland ondersteunen. Lijsttrekker Fortuyn heeft laten weten dat zijn partij na de verkiezingen helderheid wil verschaffen over de financiers.

Naar aanleiding van een bericht gisteren in Trouw dat ,,de VVD altijd nog heel schimmig is over de geldelijke bijdragen van liberale stichtingen aan de partij'' maakte de VVD vanmorgen bekend met welke organisaties de partij een ,,financiële relatie heeft of heeft gehad''. Partijvoorzitter B. Eenhoorn: ,,Hier is niets schimmigs aan. De VVD biedt volledige openheid van zaken.''

In de Wet subsidiëring politieke partijen staat dat alleen directe giften aan partijen boven de 10.000 gulden openbaar gemaakt moeten worden. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat campagnes van kandidaten via stichtingen en organisaties betaald worden. Deze zogeheten `soft money'-constructie leidt telkens tot veel discussie, omdat de financiers hierdoor onzichtbaar worden.

De Tweede Kamer stemde in grote meerderheid in met een voorstel om de jaarlijkse subsidie aan partijen te verhogen met 50 procent tot vijftien miljoen gulden. Uiteindelijk zal het bedrag verhoogd worden tot twintig miljoen.