Onbewogen Chávez strijdt voort

De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft de dag na de omvangrijke straatprotesten tegen zijn bewind een belangrijk en gematigd kabinetslid laten vervangen. Tegenover buitenlandse diplomaten heeft Chávez laten weten dat zijn linkse `revolutie' onverminderd zal worden voortgezet.

Woensdag, de 44ste verjaardag van de Venezolaanse democratie, gingen meer dan 80.000 Venezolanen in de hoofdstad Caracas de straat op. De demonstratie was het grootste protest tegen het toenemend autoritaire bestuur van Chávez sinds zijn verkiezing drie jaar geleden. Hoewel de oppositie in Venezuela zwak is, neemt de weerstand tegen de voormalige couppleger en linkse populist toe.

Maar Chávez, wiens populariteit sinds de verkiezingen van 1999 is gehalveerd tot onder de 40 procent, toont zich onbewogen. Zo liet hij gisteren ten overstaan van genodigde diplomaten weten dat hij de door hem zelf uitgeroepen revolutie zal voortzetten en de 23 miljoen Venezolanen, van wie het merendeel verpauperd is, gelijkheid en welvaart zal brengen. ,,We proberen het proces van verandering te verdiepen, hetgeen van groot belang is voor de vrede in Venezuela'', aldus Chávez.

Een weinig overtuigend gevolg van die poging was het ontslag van Luis Miquilena. Chávez stuurde zijn gematigde minister van Binnenlandse Zaken de laan uit en liet hem vervangen door Ramon Rodriguez, zijn voormalige hoofd van de geheime politie DISIP. Van Miquilena is al langer bekend dat hij ontevreden is met de toenemende militaristische stijl van Chávez. Miquilena was een van de oprichters van Chávez' partij de Vijfde Republikeinse Beweging en ooit een trouw bondgenoot van de president.