Nieuwe bond voor katholieke én protestantse paarden

Sinds woensdag heeft hippisch Nederland één sportbond in plaats van zestien. De KNHS maakt geen onderscheid tussen katholieke en protestantse paarden.

In een wereld waar de bolhoed het symbool is van bestuurlijke waardigheid gaan bestuurlijke vernieuwingen niet sneller dan een trekschuit. Daarom was de Nederlandse hippische sportwereld tot woensdag nog altijd verdeeld. Alsof er geen deconfessionalisering in de maatschappij heeft plaatsgevonden. Moderne bestuurders zagen dat de paardenwereld kansen liet liggen en dat zij lengtes in plaats van neusjes achterstand opliep.

De Nederlandse Hippische Sportbond verenigde organisaties van boeren, burgers en buitenlui die op welke wijze dan ook sportief met paarden bezig waren. Keurig gerangschikt naar geloof, afkomst en liefhebberij. Zestien organisaties die elkaar in het verleden soms naar het leven stonden. De Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen kon pas deelnemen aan het fusieproces nadat de zege van de bisschop van Den Bosch was verkregen. Op een rij gezet hebben de afkortingen van namen die de hippische organisaties dragen iets weg van een chemische formule: NFS + NVDR + DER + VVCO + VERT + NHC + VFT + VSWMN + KNF + NKB + NBVR + NPC + SRR + FNRS + NBVAP + NRSV = KNHS.

De alchemisten van de fusie hebben hun handen er vol aan gehad, maar sinds woensdag is er één sportbond waar ruim 150.000 ruiters, amazones en koetsiers lid van zijn. De KNHS is daarmee de zesde sportbond van Nederland wat betreft ledental, maar gekeken naar de financiën staat zij met een geschatte jaaromzet van ruim één miljard euro op de tweede plaats, na de voetbalbond.

De fusie kwam tot stand onder leiding van de voorzitter van de NHS, Frank Schreve. ,,Er werd best vreemd naar Nederland gekeken met zijn katholieke en protestantse paarden'', zegt Schreve. Hij vindt dat die gesegmenteerdheid er mede debet aan is dat de hippische sporten niet de media-aandacht kregen waar ze gezien de olympische successen recht op hebben. De oude NHS had maar zestien leden, die op hun beurt tussen de enkele honderden en vele tienduizenden leden hadden. ,,Men deed wel aan PR, maar alles was te kleinschalig en te veel gericht op het belang van de eigen kleine organisatie. Nu is het één bond die alle actieve sportbeoefenaren verenigt'', zegt Schreve.

Martien van den Heuvel is door de ledenraad gekozen tot voorzitter van de nieuwe KNHS. Hij gaat leiding geven aan een bestuur waarin Henk Rottinghuis de functie krijgt van vice-voorzitter. De abstracte denker Rottinghuis, die een bolhoed verre van zich weet te houden, heeft samen met penningmeester Harm Fennema leiding gegeven aan het fusieproces. ,,Emoties zijn altijd slechte raadgevers en in de hippische wereld zijn emoties vaak belangrijker dan rationele zaken. Emoties over behoud van die eigen identiteit hebben de fusie vertraagd, maar gelukkig zat er ook voldoende gezond verstand onder de bolhoeden'', zegt Rottinghuis.

Fennema en Rottinghuis waren van mening dat zij na de fusie hun bestuurslidmaatschap neer moesten leggen. Zij wilden dat de nieuwe organisatie met een schoon schip van start kon gaan. ,,Dat we doorgaan komt omdat we veel fusiebagage hebben die we niet kunnen overdragen. Om alle gemaakte afspraken na te komen blijven we nog drie jaar aan'', verklaarde Rottinghuis.

Voor Schreve is het allerbelangrijkste geweest om binnen hippisch Nederland de krachten te bundelen. ,,We zijn volkomen los komen te staan van agrarisch Nederland. Toen de MKZ uitbrak waren wij de enige sport die geheel werd stilgelegd. De desastreuze gevolgen van de MKZ uitbraak voor onze sport trok zelfs de meest principiële tegenstander van de fusie over de streep. Nooit eerder was zo duidelijk geworden dat een niet verenigd hippisch Nederland geen vuist kon maken'', zegt Schreve.

Hij vindt dat de grootste denkfout die door zijn opvolgers gemaakt kan worden is dat er alleen naar topsport wordt gekeken. ,,De basis van onze sport moet gevormd worden door goede instructie, goed gebouwde parkoersen, capabele juryleden en vrijwilligers die zich willen inspannen om de paardensport te helpen ontwikkelen.''

Wie denkt dat nu alles pais en vree, vergist zich. De fundamentalisten van protestantse huize hebben weten te bereiken dat in het kader van de zondagsheiliging de amateurkampioenschappen niet op zondag worden verreden.

    • Jacob Melissen