Legionella blijft dreigen in hotels

Tweederde van de hotels in Nederland had eind vorig jaar geen of onvoldoende maatregelen genomen om een legionellabesmetting te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek door de inspectie van het ministerie van VROM. Het onderzoek is eind vorig jaar gedaan onder 130 hotels in het land. Volgens minister Pronk (Milieu) had de sector ,,de verantwoordelijkheid beter moeten oppakken''. Pronk meldt de resultaten van het onderzoek vandaag aan de Tweede Kamer. Hij kondigt een vervolgonderzoek aan bij 20.000 collectieve waterleidinginstallaties.

Een legionella-onderzoek onder 98 zorginstelling geeft volgens het ministerie een beduidend beter beeld. Slechts drie instellingen bleken eind vorig jaar hun zaken nog niet op orde te hebben.

Sinds oktober 2000 is de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie in Leidingwater van kracht. Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, campings en zwembaden, zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen. Uiterlijk 15 oktober vorig jaar moesten hoteleigenaren de risicoanalyses klaar hebben en dienden beheersmaatregelen te zijn uitgevoerd.

Tweederde van de hotels bleek eind vorig jaar nog niet aan de regeling te voldoen. In elf gevallen troffen de inspecteurs de bacterie in de waterleiding aan. Legionella kan bij de mens de veteranenziekte veroorzaken. In 2000 onderzocht de inspectie campings en sauna's. Eén van de vijftig gecontroleerde campings bleek besmet.