Kernmachten onder elkaar

India speelt hoog spel. Terwijl de Pakistaanse president Musharraf pogingen doet zijn goede wil te tonen in de bestrijding van het terrorisme in Pakistan en daarover net met secretaris-generaal Annan van de VN van gedachten had gewisseld, heeft India de druk opgevoerd met een soort kernproef. De Agni-raket, die de Indiase strijdkrachten vandaag in de Golf van Bengalen hebben gelanceerd, is namelijk bedoeld voor nucleaire taken op de middellange afstand. De Agni-raket is kortom een wapen dat buurlanden als China en Pakistan in het hart kan raken.

Volgens New Delhi is er niets aan de hand. De test heeft geen relatie met de politieke spanningen tussen India en Pakistan en de gewapende grensconflicten in Kashmir die zijn opgelaaid na de aanslag op het Indiase parlement medio december, waarvoor de Pakistaanse geheime dienst verantwoordelijk wordt gehouden. Het zou een routinezaak zijn. Bovendien heeft India de test aangekondigd, ook aan Pakistan. Maar de regering van generaal Musharraf ziet in de raketproef een provocatie van India om de eigen militaire kracht te tonen, alsmede om de binnenlandse verhoudingen in Pakistan en de rest van de regio te destabiliseren.

De Pakistaanse redenering is geen onzin. Ook Pakistan beschikt over middellangeafstandsraketten die kernkoppen kunnen dragen. Juist omdat India in conventionele zin sterker is, is het gevaarlijk de rancune over deze militaire ongelijkheid in Pakistan nodeloos te tarten. De Indiase proef was mede bedoeld om het eigen volk te tonen dat New Delhi zich niet laat ringeloren door de Pakistaanse aanspraken op Kashmir. Vanuit Indiaas perspectief lijkt dat misschien begrijpelijk, maar verstandig is het niet.

De afgelopen maand is president Musharraf bezig het islamitische fundamentalisme in eigen land waar mogelijk te bezweren. Hoewel hij elke betrokkenheid bij de aanslag op het Indiase parlement ontkent, heeft hij inmiddels vijf militante organisaties verboden en ongeveer tweeduizend activisten gearresteerd, zij het niet de mannen die India verdenkt van de terreuractie bij het parlement. Daarmee is de voedingsbodem voor potentieel terrorisme bij lange na niet vernietigd. De onderhuidse spanningen in de Pakistaanse maatschappij gaan diep. De ontmanteling van het sluimerende islamitisch radicalisme vergt een langere adem dan een paar verbodsbepalingen. Maar Musharraf verdient het voordeel van de twijfel, al is het omdat er nu voor het westen geen betrouwbaar alternatief is voor de generaal.

De lancering van de Agni-raket is daarom op dit moment van grote spanningen contraproductief. De VS en Groot-Brittannië zullen nu hun pendeldiplomatie van afgelopen maand moeten hervatten, dit keer om India toe te spreken. Want als Musharraf faalt, is het leed in Pakistan, en de hele regio, helemaal niet te overzien.