Kamer wil snel bouw-enquête

De Tweede Kamer wil snel een parlementaire enquête naar de bouwfraude, zoals gisteren is aanbevolen door een tijdelijke commissie. De verschillende fracties vinden wel dat de verhoren zeer zorgvuldig moeten worden voorbereid, waardoor een begin nog voor de verkiezingen op 15 mei onwaarschijnlijk is.

De Tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude uit de Tweede Kamer adviseert in haar rapport tot het houden van een brede enquête naar de gang van zaken in de bouwwereld. Het onderzoek zou zich volgens de commissie, die werd geleid door Kamerlid M. Vos (GroenLinks), moeten richten op ,,incidentele dan wel structurele'' onregelmatigheden in de bouw, maar ook op de rol van de overheid als toezichthouder en wetgever.

De Tweede Kamer zal volgende week de bevindingen en conclusies van de commissie-Vos bespreken. Dan worden wellicht ook afspraken gemaakt over het begin van de enquête en het voorzitterschap. De VVD stelt aan de beurt te zijn voor deze zware klus, maar ook voorzitter Vos van de tijdelijke commissie stelt zich beschikbaar. CDA en PvdA wilden vanmorgen geen voorkeur uitspreken. ,,Dat laat ik over aan de fractiesecretarissen'', aldus Van Oven (PvdA).

Volgens de partijen heeft Vos met haar commissie overtuigend aangetoond dat er in de bouwwereld ,,fraude, onregelmatigheden, heimelijke afspraken en prijsopdrijving'' voorkomen. ,,Ook wordt aangetoond dat de markt niet functioneert'', zegt het CDA-Kamerlid Eurlings.

Met verbazing heeft hij gelezen dat bouwondernemers tevoren weten welke kosten de overheid bij een project maximaal wil vergoeden. ,,Daar wordt dan vervolgens naar toegewerkt'', aldus Eurlings. Evenals zijn collega Van Oven vindt hij dat de structuur van de markt en de rol van de overheid moeten worden onderzocht. GroenLinks wil dat ook aanbestedingen van provincies en gemeenten aandacht krijgen.

Volgens de fracties staat de enquête los van de verkiezingen. Niettemin moeten de verhoren volgens hen zorgvuldig worden voorbereid. De VVD benadrukt dat de enquête de al lopende onderzoeken van justitie en de NMa niet in de wielen mag rijden.