Juridische kosten voor Reynolds

Het Amerikaanse R.J. Reynolds, maker van onder meer Camel-sigaretten, heeft de winst over het vierde kwartaal met 2 procent zien dalen tot 89 miljoen dollar. Hogere kosten en lagere renteopbrengsten zijn debet aan de winstdaling. Hogere prijzen konden de kosten voor onder andere rechtszaken die waren aangespannen door ziek geworden rokers niet dekken. De kwartaalomzet groeide met 2 procent tot 2,1 miljard dollar.