Forse inzinking winst Sara Lee

Het Amerikaanse Sara Lee, in Nederland eigenaar van Sara Lee/DE, heeft in het eind december afgesloten tweede kwartaal van zijn boekjaar de nettowinst zien zakken van 798 miljoen tot 160 miljoen dollar. De kwartaalomzet ging van 4,76 miljard naar 4,99 miljard dollar.