Experiment met heroïne is succes

Een wetenschappelijk experiment waarbij 750 drugsverslaafden op medisch voorschrift heroïne kregen, is een succes. Verslaafden die meededen aan het experiment zijn er beter aan toe dan verslaafden die uitsluitend methadon kregen.

Woordvoerders van gemeenten die het experiment uitvoerden en het instituut voor verslavingszorg CAD in Heerlen bevestigen dit. Meerdere gemeenten hebben besloten om na afloop van het experiment door te gaan met heroïneverstrekking in afwachting van besluitvorming door de Tweede Kamer.

De Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaving (CCBH) presenteert 4 februari de resultaten van het experiment, dat in 1998 begon in Rotterdam en Amsterdam. In 2000 sloten ook Den Haag, Groningen, Heerlen en Utrecht zich aan.

Volgens Regiomanager R. Münstermann van het CAD Oostelijk Zuid-Limburg in Heerlen wijzen ook de signalen uit de rest van het land op het succes van het experiment, en wordt er algemeen vanuit gegaan dat de CCBH minister Borst (Volksgezondheid) zal adviseren de heroïneverstrekking te continueren. Het CAD in Heerlen meldt in zijn werkplan 2002 dat het zich voorbereidt op een structurele voorzetting van het experiment.

Hoewel gemeenten die bij het experiment betrokken zijn voorafgaand aan de officiële presentatie van de CCBH geen mededelingen over de resultaten van het experiment mogen doen, bevestigen betrokkenen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht dat ook daar de heroïneverstrekking succesvol is verlopen. Verslaafden wisten hun drugsgebruik en andere medicijnen beter te reguleren en waren ook beter in staat om maatschappelijk orde op zaken te stellen, zoals huisvesting. Woordvoerder N. Bos van de gemeente Utrecht: ,,Op zich is het beeld positief en is de behandeling bij een aantal deelnemers goed aangeslagen, in tegenstelling tot verstrekking van methadon. Als het landelijk beeld ook positief is, moet dat wat betreft Utrecht leiden tot verruiming van de verstrekkingsmogelijkheden.''

Volgens voorzitter J. van Ree van de CCBH is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de resultaten. [Vervolg HEROÏNE: pagina 2]

HEROÏNE

Verstrekking heroïne loopt door

[Vervolg van pagina 1] Volgens voorzitter J. van Ree van de CCBH worden de aangeleverde gegevens nog geanalyseerd en verwerkt, waarna het pas mogelijk is om landelijk conclusies te trekken.

De selectie voor deelname aan het project was streng, verslaafden moesten meer dan vijf jaar verslaafd zijn, meerdere afkickprogramma's hebben doorlopen en minstens drie jaar hebben mee-

gedaan aan het methadonprogramma in de betrokken gemeente.

Münstermann: ,,In Heerlen hebben 71 verslaafden meegedaan. Zij waren verdeeld in drie groepen. Groep een kreeg één jaar heroïne. Groep twee kreeg een half jaar lang methadon en daarna een half jaar heroïne met methadon. Groep drie, de controlegroep, kreeg een jaar alleen methadon, en daarna (als beloning) een half jaar heroïne. De deelnemers aan groep drie stromen in april uit en daarmee is het experiment officieel ten einde.''

Een belemmering vormde de korte duur van experiment. Het resultaat zou, volgens betrokkenen bij het experiment, nog beter zijn geweest als de verstrekking langer had geduurd. Nu was er bij de deelnemers de wetenschap dat de verstrekking zou stoppen en dat ze weer terug moesten naar hun scene. Daardoor hielden ze die contacten aan.

In alle deelnemende steden kregen deelnemers uit de eerste twee groepen, die aanvankelijk goed gereageerd hadden maar na afloop van het experiment sterk terugvielen, opnieuw heroïne. In Heerlen gaat het om naar schatting 25 tot 50 procent van alle deelnemers uit de groepen één en twee. Deze `responders' krijgen nu nog steeds gratis heroïne. Volgens een woordvoerder van Borst mogen gemeenten waar het experiment is afgelopen een half jaar doorgaan met de verstrekking van heroïne.