Erasmusprijs voor echtpaar Becher

De Erasmusprijs 2002 is toegekend aan de Duitse fotografen Hilla (67) en Bernd (70) Becher. Het echtpaar krijgt de prijs en het bijbehorende bedrag van 150.000 euro voor hun rol als grondleggers van de nieuwe, registrerende fotografie.

De Erasmusprijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein in Europa. Dit jaar staat de prijs in het teken van de fotografie, met als motto `foto en document'. De uitreiking vindt plaats in het najaar in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Het echtpaar Becher legt zich sinds de jaren vijftig toe op de industriële fotografie en koos silo's, watertorens en steenkolenmijnen als onderwerp. Hun fotodocumentaires bestaan uit gebouwenreeksen, steeds vanuit een ander perspectief. De Bechers willen met hun werk het industrieel en cultureel erfgoed systematisch in kaart brengen. Hun werk was te zien op exposities binnen en buiten Europa. In 1991 wonnen ze de Gouden Leeuw op de Biënnale van Venetië.

Hilla en Bernd Becher gaven beiden les aan de School voor Beeldende Kunsten in Hamburg. De kunstenaars zijn nu gepensioneerd, maar nog steeds actief als fotograaf.