Decentralisatie in Macedonië

Het Macedonische parlement heeft gisteren een wet aangenomen die gemeenten meer zeggenschap geeft. De wet, die een belangrijk onderdeel vormt van het in augustus gesloten vredesakkoord, leidde afgelopen weken tot onenigheid onder Macedonische politici. Die menen dat de Albanezen te veel zeggenschap krijgen in gemeenten waar zij in de meerderheid zijn. De Europese Unie had de donorconferentie opgeschort tot hierover een akkoord was bereikt.