CDA-leider wil af van idee multiculturele samenleving

CDA-fractieleider Balkenende is tegen het idee van Nederland als multiculturele samenleving. Tijdens een bijeenkomst gisteravond in Den Haag met `dertigers' uit de partij, betoogde de CDA-leider dat integratie van allochtonen alleen vorm kan krijgen wanneer nieuwkomers de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat aanvaarden en zich aanpassen aan wezenlijke onderdelen van de Nederlandse cultuur.

,,Waar het geïndividualiseerde vrijheidsdenken wordt gecombineerd met Nederland als een optelsom van naast elkaar bestaande culturen, liggen de conflicten en problemen bij voorbaat op de loer'', aldus Balkenende. ,,Voor mij is de multiculturele samenleving dus niet iets om naar te streven.''

Het is volgens de CDA-leider daarom noodzakelijk dat `inburgeringstrajecten' voor nieuwkomers in Nederland niet meer vrijblijvend zijn. ,,Inburgering moet een resultaatsverplichting zijn, een voorwaarde voor een verblijfsvergunning'', aldus Balkenende. Nu zijn de cursussen voor nieuwkomers volgens hem te veel gericht op het leren van de `foefjes' van de verzorgingsstaat, zoals het verkrijgen van huursubsidie.

De discussie over het belang van de eigen normen en waarden is de afgelopen jaren nauwelijks gevoerd, omdat men bang was van intolerantie of discriminatie te worden beschuldigd, denkt hij. ,,Het benoemen van problemen die veroorzaakt worden door culturele verschillen is daardoor lange tijd erg moeilijk geweest.'' Volgens hem hebben media en politici elkaar te lang gevangen gehouden in politieke correctheid.

De CDA-voorman stelt verder dat de Nederlandse samenleving de regels die men belangrijk vindt niet helder benadrukt. Dat schept verwarring bij de nieuwkomers. Er is, constateert hij, gebrek aan houvast over wat op straat en op school wel of niet mag. ,,De problemen met de vrijwel geheel uit allochtonen bestaande jeugdbendes in Rotterdam bewijzen het gelijk van die stelling'', zegt hij. Doorgeschoten tolerantie en de relativering van de eigen cultuur zorgen voor acceptatie van afwijkend gedrag. ,,Culturele openheid, respect voor andere meningen en opvattingen kunnen en mogen niet leiden tot tolerantie en vrijblijvendheid.''

rede: pagina 7