Uitkeringen wegblijvers opgeschort

Rotterdam en Amsterdam zijn begonnen uitkeringen op te schorten van bijstandsgerechtigden die niet verschijnen op een oproep voor een gesprek over werk. De maatregel geldt als een `tik op de vingers'.

Wanneer mensen zich later alsnog melden en kunnen uitleggen waarom ze niet verschenen, kan de uitkering worden hervat.

Rotterdam zette het afgelopen kwartaal 3.725 uitkeringen stop, bijna eentiende van het totale aantal bijstandsuitkeringen. In Amsterdam ging het om 631 mensen van wie de uitkering werd opgeschort als gevolg van het niet verschijnen op de MegaBanenMarkt.

De Rotterdamse wethouder Sociale Zaken J. van der Tak (CDA) zei gisteravond tijdens een speciaal belegde bijeenkomst dat ,,we als overheid niet gek zijn''. ,,We investeren in die mensen en daar verwachten we iets voor terug.''

In Amsterdam reageerden in totaal 1.348 mensen niet na de tweede (aangetekende) oproep voor de MegaBanenMarkt, die ruim 40.000 bijstandsgerechtigden in Amsterdam onderzoekt op geschiktheid voor werk. De afgelopen twee maanden kwamen er 5.204 bezoekers. Dat is ongeveer de helft van het aantal in die tijd opgeroepen uitkeringsgerechtigden.

Bij 631 van de niet verschenen uitkeringsgerechtigden is de uitkering opgeschort. Daarna bekijkt de sociale dienst via huisbezoeken waarom iemand niet komt en onderzoekt de dienst de rechtmatigheid van de uitkering. Bij blijvende weigering of signalen van fraude begint de sociale dienst een procedure voor het definitief stopzetten van de uitkering.

In Amsterdam zijn tot nu toe 75 uitkeringen daadwerkelijk beëindigd, 25 mensen zijn aan werk geholpen. De directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam A. Jansen: ,,Soms kloppen onze dossiers niet, openen mensen hun post niet of liggen mensen in het ziekenhuis. Maar bij een dichtgespijkerd pand met alleen een brievenbus voor de sociale dienst weten we genoeg.''

Rotterdam en Amsterdam waren door minister Vermeend (Sociale Zaken) gemaand de verstrekking van hun bijstandsuitkeringen beter op orde te brengen. Rotterdam wil de komende vier jaar 16.000 uitkeringsgerechtigden aan werk helpen en krijgt daarvoor 47 miljoen euro van het rijk. Eerder werden met Utrecht en Den Haag zulke afspraken gemaakt.