Topmanagers voor handhaven monarchie

Eenderde van de Nederlandse topmanagers is in zijn of haar hart republikein. Toch vindt maar 13 procent dat Nederland daadwerkelijk een republiek moet worden; 87 procent is voor handhaving van de huidige monarchie. De helft van de topbestuurders en -directeuren vinden wel dat het koninklijk huis het Nederlandse bedrijfsleven actiever moet promoten in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens handelsmissies die soms gelijktijdig met staatsbezoeken plaatsvinden.

Dit blijkt uit een vanochtend gepresenteerde enquête van werkgeversvereniging VNO-NCW onder 122 topmanagers van de 500 grootste Nederlandse ondernemingen (op basis van de personeelsomvang wereldwijd). Het onderzoek werd begin december 2001 gehouden.

Dat Nederland een koningshuis heeft, is volgens 70 procent van de directeuren van weinig invloed op de economische groei van ons land. Voor het handhaven van `de Oranjes' voeren de topmanagers principiële, maar vooral ook praktische redenen op, waaronder stabiliteit en continuïteit. Redenen als ,,het is altijd al zo geweest, het is altijd goed gegaan, dus laat het nu maar zo'', voeren de boventoon bij de ondervraagden. Andere antwoorden zijn meer berustend: ,,Ik heb geen last van de monarchie''.

Van de topmanagers is 84 procent tevreden over het functioneren van koningin Beatrix. Zij krijgt van de topbestuurders een rapportcijfer van 7,6 voor haar functioneren. Slechts 6 procent is ontevreden over haar. Bijna de helft vindt dat de vorstin het beter doet dan indertijd haar moeder Juliana.