Tekort aan hulp houdt vrouw thuis

Van de vrouwen tussen 20 en 65 jaar wil 12,5 procent aan het werk of meer uren werken. Van hen zou veertig procent dit werkelijk doen als er voldoende betaalbare kinderopvang en huishoudelijke hulp was.

Daarmee zouden 75.000 fulltime vacatures vervuld kunnen worden. Dit blijkt uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van bureau Regioplan onder duizend huishoudens, in opdracht van de werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) die het kabinet adviseert over marktwerking in de persoonlijke dienstverlening.

Doel van de overheid is dat in 2010 de arbeidsdeelname van vrouwen is toegenomen van de huidige 52 procent tot 65 procent. De hoge prijs en het tekort aan dienstverleners die zorgtaken, huishoudelijk werk en klussen in en rond het huis verrichten, staat de participatie van vrouwen in de weg. Het motief van vrouwen om meer te willen werken, is vooral het hogere inkomen. Zij willen maximaal de helft van hun uurloon besteden aan hulp, volgens het onderzoek.

Van de mannen wil 6,5 procent meer werken. De ondervraagde mannen zeggen geen interesse te hebben voor persoonlijke diensten, omdat ze de huishoudelijke taken aan hun partner uitbesteden. Van alle werkenden wil een kwart minder werken. Dit zijn vooral mannen die in plaats van vijf, vier dagen willen werken.

Vandaag ontvangt staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken aanbevelingen van de Commissie Dagarrangementen om arbeid en zorg beter op elkaar af te stemmen. Voor 2010 zouden er tweeduizend multifunctionele accomodaties voor school en buitenschoolse opvang moeten komen. Daarnaast vindt de commissie dat de overheid extra tussenschoolse opvang en `dagarrangementen' voor kinderen moet financieren. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse ouders meer bijdragen aan kinderopvang dan in andere landen.

In totaal zouden de maatregelen de overheid bijna 350 miljoen euro per jaar kosten. Daar staat tegenover dat de overheid jaarlijks naar schatting 800 miljoen euro zou besparen doordat meer mensen zouden werken. Werkgevers zouden door minder ziekteverzuim 500 miljoen euro per jaar besparen.

gemaksbalie: pagina 13