Rechter: artsen rekenden te veel

Acht huisartsen uit Dieren hebben het afgelopen half jaar onrechtmatig gehandeld door het (hoge) particuliere tarief te berekenen voor ziekenfondspatiënten. Verzekeraar Amicon, met wie de huisartsen tot 1 juli een contract hadden, hoeft de rekeningen niet te betalen. Dit heeft de Arnhemse rechter gisteren bepaald in een kort geding dat acht huisartsen uit Dieren hadden aangespannen tegen Amicon.

Volgens R. van Damme, accountmanager bij Amicon, staat een bedrag van circa 100.000 gulden open aan onbetaalde rekeningen. Vorige week werd bekend dat een aantal huisartsen hoeveel precies is onbekend ziekenfondspatiënten rekeningen stuurt volgens particulier tarief. Dit doen zij als patiënten weigeren van verzekeraar te veranderen. Volgens de huisartsen is dit nodig omdat zij anders contracten moeten afsluiten met een groot aantal verzekeraars; de administratieve lasten zouden hun boven het hoofd groeien.

Verzekeraars weigerden de hogere rekeningen te betalen en beraadden zich op juridische stappen. De Dierense huisartsen waren hun deze week voor door zelf een kort geding aan te spannen.

De rechter baseerde zijn uitspraak gisteren op de regels die het College Tarieven Gezondheidszorg heeft vastgelegd. Volgens deze regels mogen huisartsen het particuliere tarief, ofwel `passantentarief', uitsluitend berekenen bij incidentele, spoedeisende hulp aan ziekenfondsverzekerden die niet bij hen staan ingeschreven. De Dierense huisartsen menen dat het particuliere tarief de enige resterende optie is, aangezien geen contract meer bestaat met Amicon.

Het tweede bestaande tarief, het zogenoemde `abonnementen-tarief', is alleen geschikt als een contract bestaat, stellen zij. De rechter bepaalde echter dat dit tarief ook zonder contract verplicht is bij ziekenfondspatiënten. Dit tarief bedraagt maximaal 180 gulden per verzekerde patiënt per jaar. Het particuliere tarief is 46,60 gulden per consult.

Gewoonlijk betaalt de verzekeraar maandelijks een bedrag aan de huisarts volgens het abonnemententarief. Amicon bleef dit afgelopen jaar doen, ook nadat het contract afliep. De Dierense huisartsen stortten dit geld echter terug.